Hvordan søke plass

Hovedopptak:

I hovedopptaket fordeles plasser som blir ledig i august når mange barn slutter fordi de skal begynne på skolen.

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars.

Suplerende opptak:

Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere. Dette gjelder også plasser med oppstart i august som er ledige etter at barn i hovedopptaket har fått tilbud.

Søk her:

https://arendal.ist-asp.com/arendalpub/login.htm  

  På kommunens sider finnes en oversikt over de barnehagene som har ledig nå. Alle må søke gjennom barnehageportalen.

Det oppfordres til å søke 5 ulike barnehager i prioritert rekkefølge.