Rita Helen Mortensen Ped.leder

Liv Olsen Assistent

Karianne Henriksen Assistent

Åse Karina Henriksen daglig leder/barn - og ungdomsarbeider